Ansvarlig søker

Ansvarlig søker fungerer som koblingen mellom tiltakshaveren, de ansvarlige foretakene og kommunale myndigheter.

Godt samspill mellom alle involverte aktører er viktig for å sikre en smidig gjennomføring av byggeprosjektet. Ansvarlig søker har ansvar for å koordinere de ulike aktørene og sikre at alle oppgaver er klart definert med tilhørende ansvar.

Ansvarlig søkers rolle i søknadsprosessen

Det er ansvarlig søker som må sikre at byggesøknaden er korrekt utfylt og fullstendig. Dette innebærer å dokumentere hvordan alle krav og forskrifter vil bli oppfylt, samt å utarbeide en grundig gjennomføringsplan for prosjektet.

Her hos Brannrådgivning AS, har vi kompetansen til å sikre at byggeprosjektet overholder alle nødvendige standarder og retningslinjer, samtidig prosjektgjennomføringen legges opp mest mulig effektivt.

Ansvarlig søker

Godkjent for ansvarsrett

Sentral godkjenning er en frivillig ordning for kvalitetssikring som bidra til å fremme kvalitet og seriøsitet blant aktører i byggenæringen. For å kunne få sentral godkjenning må man dokumentere:

  • Riktig kompetanse og erfaring fra fagområdet
  • Innarbeidede kvalitetssikringsrutiner
  • Innbetalte skatter og avgifter

Brannrådgivning AS er godkjent som ansvarlig søker for alle typer tiltak i tiltaksklasse 2. Søkerfunksjonen i tiltaksklasse 2 omfatter søknader med noe kompleksitet, der koordineringsbehovet for prosjektering, utførelse eller kontroll er krevende.

Vi er også prosjekterende for brannkonsept i tiltaksklasse 3 og uavhengig kontrollerende for brannsikkerhet i tiltaksklasse 3.

Spør oss om råd

Er du usikker på hvilke behov du har for ditt prosjekt er du hjertelig velkommen til å ta kontakt med oss for å spørre om råd. Vi er et lite firma med høy kompetanse, og dette gir oss smidighet til å løse ditt prosjekt trygt og effektivt.