Ansvarlig søker

Ansvarlig søker fungerer som koblingen mellom tiltakshaveren, de ansvarlige foretakene og kommunale myndigheter.

Godt samspill mellom alle involverte aktører er viktig for å sikre en smidig gjennomføring av byggeprosjektet. Ansvarlig søker har ansvar for å koordinere de ulike aktørene og sikre at alle oppgaver er klart definert med tilhørende ansvar.

Ansvarlig søkers rolle i søknadsprosessen

Det er ansvarlig søker som må sikre at byggesøknaden er korrekt utfylt og fullstendig. Dette innebærer å dokumentere hvordan alle krav og forskrifter vil bli oppfylt, samt å utarbeide en grundig gjennomføringsplan for prosjektet.

Her hos Brannrådgivning AS, har vi kompetansen til å sikre at byggeprosjektet overholder alle nødvendige standarder og retningslinjer, samtidig prosjektgjennomføringen legges opp mest mulig effektivt.

Godkjent for ansvarsrett

Sentral godkjenning er en frivillig ordning for kvalitetssikring som bidra til å fremme kvalitet og seriøsitet blant aktører i byggenæringen. For å kunne få sentral godkjenning må man dokumentere:

  • Riktig kompetanse og erfaring fra fagområdet
  • Innarbeidede kvalitetssikringsrutiner
  • Innbetalte skatter og avgifter

Brannrådgivning AS er godkjent som ansvarlig søker for alle typer tiltak i tiltaksklasse 2. Søkerfunksjonen i tiltaksklasse 2 omfatter søknader med noe kompleksitet, der koordineringsbehovet for prosjektering, utførelse eller kontroll er krevende.

Vi er også prosjekterende for brannkonsept i tiltaksklasse 3 og uavhengig kontrollerende for brannsikkerhet i tiltaksklasse 3.

Spør oss om råd

Er du usikker på hvilke behov du har for ditt prosjekt er du hjertelig velkommen til å ta kontakt med oss for å spørre om råd. Vi er et lite firma med høy kompetanse, og dette gir oss smidighet til å løse ditt prosjekt trygt og effektivt.