Tjenester

Våre tjenester

Brannrådgivning AS bistår prosjektene med brannteknisk rådgivning i alle faser; fra reguleringsplan gjennom prosjekterings- og byggefasen til tverrfaglig sluttkontroll og bistand i bruksfasen.

Brannrådgivning AS har tiltaksklasse 3 for brannkonsept / brannprosjektering og uavhengig kontrollerende brannsikkerhet.

Våre brannrådgivere har høy kompetanse gjennom mange års erfaring. Faglig leder hos oss startet med brannteknikk i 1992.

Brannprosjektering

Brannrådgivning har sentral godkjenning brannkonsept tiltaksklasse 3.

I følge norsk regelverk skal alle bygninger sikres med hensyn til brann. Et kjøpesenter må sikres annerledes enn en bolig, så det er naturligvis forskjellige krav til forskjellige typer bygninger.

Brannprosjektering er i hovedsak hvilke krav som stilles til brannsikring av bygg og hvordan det kan løses. Under brannprosjekteringen utarbeider vi et brannkonsept. Et brannkonsept inneholder beskrivelse av de branntekniske kravene for bygget og brannkonsepttegninger som skal gi en visuell beskrivelse.

Uavhengig kontroll brannsikkerhet

Brannrådgivning har sentral godkjenning uavhengig kontrollerende tiltaksklasse 3.

Først og fremst rettes den uavhengige kontrollen mot den overordnede strategien for prosjektene. Vi i Brannrådgivning AS har den riktige kompetansen til å foreta uavhengige kontroller.

En uavhengig kontroll av brannsikkerhet utføres gjerne sammen med brannprosjektering.

ansvarlig søker

Brannrådgivning har sentral godkjenning ansvarlig søker tiltaksklasse 2.

Vi kan bistå med deres byggesøknad og stå som ansvarlig søker. Brannrådgivning AS kan være ansvarlig søker for tiltak til og med tiltaksklasse 2.

I tiltaksklasse 1 vil som oftest småhus som mindre flermannsboliger og eneboliger plasseres.

Tiltaksklasse 2 omfatter byggesøknader med noe kompleksitet, med krevende koordineringsbehov for prosjektering, utførelse eller kontroll.

Klikk på knappen under for mer informasjon.

Branntilsyn – Branninspeksjon

I dag er det strengere krav til brannsikring enn det var før i tiden. Det betyr at eldre bygninger gjerne er mindre brannsikre enn nyere bygg. Dagens lovverk krever at alle eldre bygg skal oppdateres til minimum 1985-nivå.

Vi i Brannrådgivning AS utfører branntilsyn og branninspeksjon på forskjellige bygg. Vi gir råd og veiledning på løsninger til å oppfylle dagens krav for brannsikring i bygg.

Uavhengig kontroll

Risikovurdering

En risikovurdering er viktig for å ivareta brannsikkerheten.

Når vi sier «risiko», mener vi sannsynligheten for en uønsket situasjon og konsekvensen av dette. En risikovurdering er en grundig gjennomgang av hvilke konsekvenser og skader en uønsket brann vil ha for helse, liv og miljø.

Noen generelle hensyn som skal inn i en risikovurdering av brann er for eksempel hvordan anlegget påvirker omgivelsene og befolkningstetthet.

Evakueringsplan

Orienterings- og evakueringsplan

Evakueringsplan skal sikre at personer kommer seg til avtalt og sikkert sted ved brann.

Evakueringsplan er også kjent som rømningsplan. En rømningsplan er en tegning alle i bygget skal være informert om og kjent med. Man skal alltid vite hvor nærmeste nødutgang er, avtalt møteplass og hvor nærmeste slokkeutstyr er plassert i bygget, skulle det oppstå brann.

Orienteringsplan er tradisjonelt en oversikt for å visuelt kunne vise innsatsstyrken utløst alarmsted. Orienteringsplanen viser hvor branndetektorene i brannalarmanlegget er plassert. Denne planen skal alltid være plassert ved alarmanleggets sentral.

Trenger du skjenkebevilling eller serveringsbevilling kan du trykke på knappen under for mer informasjon. 

teknisk tegning

Tekniske tegninger

Tekniske tegninger er viktig for å utføre riktig utbedring og oppfølging av brannsikringstiltak.

Tekniske tegninger er en del av den lovpålagte branntekniske informasjonen i dag. Det er forskjellige typer branntekniske tegninger som brukes.

I for eksempel et næringsbygg skal tegningen plasseres enten ved ytterdør eller en sentral plass i bygget, samt at det skal være tilstrekkelig med rømningsplaner. Det er viktig at disse tegningene alltid er oppdaterte, da de gjør det enklere for brannvesenet å finne frem ved eventuell brann.

Oppmåling av bygg

Brannrådgivning AS tilbyr oppmåling av bygg som en av våre tjenester.

Vi prosjekterer og utfører oppmåling av det aktuelle bygget, om det er enebolig, garasje, hytte, næringsbygg etc.

Vi tilbyr også måling av et spesifikt område eller terreng. Dataene vil bli brukt for å lage en såkalt høydemodell. En høydemodell beregner masser eller prosjekterte hus eller andre tiltak.

orienteringsplan digital

Digitalisering av bygg

Har dere et behov for å digitalisere en tegning av et eksisterende bygg? Vi samarbeider med arkitekt som lager digitaliserte tegninger med korrekt planløsning, snitt og fasade. Ved behov kan dere også få 3D-visualisering.

Vi tar oss av oppmålingen av bygget også, dersom det skulle bli behov for dette.

Brannsikkerhet for solcelleanlegg

Et solcelleanlegg produserer elektrisk spenning og representerer en potensiell antennelseskilde. Derfor må bygnings- og branntekniske løsninger vurderes allerede i prosjekteringsprosessen, for å redusere risikoen for brann.

Det skilles mellom to ulike brannscenarioer:

  1. Brann som starter i solcelleanlegg.
  2. Brann som oppstår i bygning hvor solcelleanlegg er installert.