Uavhengig kontroll

Brannrådgivning AS, har sentral godkjenning for uavhengig kontroll i tiltaksklasse 3.

En uavhengig kontroll skal sjekke at det er gjennomført kvalitetssikring av byggearbeider, at prosjekteringen av tiltaket oppfyller kravene i byggteknisk forskrift og at byggearbeidene er utført i henhold til tegninger og arbeidsbeskrivelser.

Vi har sentral godkjenning for kontroll i tiltaksklasse 3, som dekker oppgaver med stor kompleksitet og vanskelighetsgrad, eller oppgaver av middels kompleksitet og vanskelighetsgrad hvor mangler eller feil kan føre til store konsekvenser for helse, miljø og sikkerhet.

Vi opplever at mange er usikre på hva som hvilke regler som gjelder rundt dette, så videre gir vi korte svar på de vanligste spørsmålene:

Når er det krav om uavhengig kontroll?

Fra 1. januar 2013 kom krav om obligatorisk uavhengig kontroll fra tredjepart, for søknader mottatt av kommunen etter denne datoen. Ingen overgangsordninger gjelder.

orienteringsplan digital

Hva skal kontrolleres?

I tiltaksklasse 1: Kontroll av våtrom og lufttetthet i boliger. I tiltaksklasse 2 og 3: Kontroll av bygningsfysikk, konstruksjonssikkerhet, geoteknikk og brannsikkerhet.

Når skal kontrollen skje?

Kontrollen utføres i ulike faser av byggeprosessen og må være fullført innen gitte tidspunkter i henhold til gjeldende forskrifter.

Hvem skal bestille kontrollen?

Tiltakshaveren er ansvarlig for å bestille kontrollforetak som utfører uavhengig kontroll og sikrer at den gjennomføres i tråd med regelverket.

Hva skjer ved avdekkede feil eller mangler?

Kontrollforetaket rapporterer avvik til ansvarlige prosjekterende eller utførende foretak som må korrigere disse. Ved overskridelse av avtalte frister eller manglende lukking av avvik, varsles kommunen.

Er det kompetansekrav for kontrollforetak?

Kontrollforetakene må ha tilsvarende kompetanse som kreves for sentral godkjenning innenfor relevante områder og ha kvalitetssikringsrutiner tilpasset kontrollfunksjonen.

Brannrådgivning har sentral godkjenning for tiltaksklasse 1,2 og 3

Må det være uavhengighet til kontrollforetaket?

Kontrollforetaket skal være uavhengig av foretaket som har utført prosjektering eller byggearbeidet som kontrolleres.

Hvordan kontrolleres våtrom?

Kontrollen omfatter plassering av sluk, membran og samsvar mellom produktspesifikasjoner og bruk.

Hvordan utføres kontroll med lufttetthet?

Kontrollforetaket skal verifisere at tetthetsmåling er gjennomført av utførende og at resultatet ligger innenfor forskriftskravet.

Uavhenigig kontroll med Brannrådgivning AS

Ved å bruke oss i Brannrådgivning AS er du trygg på at vi tar ansvar og leverer som avtalt. Spør oss gjerne om råd og dersom du trenger å gjennomføre uavhengig kontroll i ditt prosjekt. Vår kunnskap gjør din hverdag tryggere.