Pris

Brannrådgivning jobber ut ifra fastpriser, eventuelt timespriser hvis selve arbeidet krever mer.

Fastpris

Vi ønsker at våre kunder skal være 100% fornøyd med jobben vi utfører, samtidig som vi ønsker å gi en hyggelig fastpris på våre tjenester.

Her kommer fastprisen for tjenestene.

Timespris

Vi ønsker at våre kunder skal være 100% fornøyd med jobben vi utfører, samtidig som vi ønsker å gi en hyggelig pris på våre tjenester. Det er ulike forhold som må ivaretas som kan påvirke timesprisen, men vi vil alltid utnytte tiden best mulig.

Her kommer timespris for tjenestene.

Må vi på befaring?

Vår hverdag er heldigvis blitt enklere ved at man på sekunder får opp bilder av alle eiendommer i hele Norge, slik at behovet for befaring på eiendommen er redusert i forhold til enkelte tiltak.

NYBYGG:
I forbindelse med nybygg så er det ofte ikke behov for befaring av flere grunner, som f.eks. at boligen er jo ikke bygd enda, og omkringliggende bygninger er synlig på både kart, flyfoto og streetview på nett.

BRUKSENDRING:
Detaljert tegningsgrunnlag og foto- og videodokumentasjon kan erstatte enkelte befaringer dersom det er kurante forhold i byggesaken. Det vil uansett som hovedregel være behov for befaring dersom det er bruksendring av eldre bygninger.

UTBEDRING:
Dersom man har fått pålegg om utbedring av bygning, så vil det (som regel) alltid være påkrevd med befaring, slik at forholdene blir kartlagt og dokumentert.