Pågående prosjekter

Våre pågående og tidligere prosjekter

Trerørfabrikken / Tubus – Sarpsborg

Adresse: Grålumveien 125 – 1712 Grålum

Brannteknisk prosjektering av 3 boligblokker med parkeringskjeller.

Brannklasse 3.

Schultz gate 13 – 15, Oslo

Adresse: Schultz gate 13 – 15

Brannteknisk prosjektering av tomannsbolig og leilighetsbygg i bakgård, ved andre boligblokker tett på.

Brannklasse 2.

Måløy Seafood

Brannteknisk prosjektering av nytt lagerbygg, fryselager med grunnflate ca.1.650 m2, mot eksisterende bygningsmasse med grunnflate 8.500 m2, uten bruk av automatisk slokkeanlegg og brannseksjoneringsvegg

Brannklasse 1.

Pelagia Træna

Klikk bildet for video (åpnes i ny fane).

Utvidelsen bestod i nytt fryselager på ca. 1650 kvm, som ble oppført inntil eksisterende bygningsmasse var før utvidelse ca. 8.500 kvm.
Mellom eksisterende og nytt fryselager ble det ført opp et transportbygg ca. 365 kvm. Transportbygg ble prosjektert etter prinsipper i «overbygd gård / gate» og dermed unngikk krav om oppføring av brannseksjoneringsvegg mellom eksisterende og nytt.

Brannklasse 1.

Heståsen Padel

Just Padel er et innendørs padel-tennisanlegg i Kristiansand.