Våre samarbeidspartnere

Brannrådgivning AS

Brannteknisk prosjektering og brannrådgivning i hele Norge
Les aktuelle nyheter

Les aktuelle nyheter via brennaktuelt.no.

Velkommen til

Brannrådgivning AS

Vi har brannteknisk rådgivning som hovedfokus, men også uavhengig kontroll brannkonsept/ansvarlig søker/kontroll av byggeteknisk utførelse m.m.

Vi har sentral godkjenning innen Prosjektering av brannkonsept i tiltaksklasse 3, uavhengig kontroll brannsikkerhet i tiltaklasse 3, samt ansvarlig søker i tiltaklasse 2 for alle type tiltak.

Tjenester

Brannprosjektering

Brannkonsept - tiltaksklasse 3

Uavhengig kontroll brannsikkerhet

Tiltaksklasse 3

Ansvarlig søker

Tiltaksklasse 2

Branntilsyn – Branninspeksjon

Et godt grunnlag for å utføre videre arbeid med brannvern og brannsikkerhet.

Risikovurdering

En risikovurdering er viktig for å ivareta brannsikkerheten.

Orienterings- og evakueringsplan

Evakueringsplan skal sikre at personer kommer seg til avtalt og sikkert sted ved brann.

Tekniske tegning

Branntekniske tegninger er viktig for å utføre riktig utbedring og oppfølging av brannsikringstiltak.

Oppmåling av bygg

Vi prosjekterer og utfører oppmåling av det aktuelle bygget, om det er enebolig, garasje, hytte, næringsbygg etc.

Digitalisering av bygg

Vi samarbeider med arkitekt som lager digitaliserte tegninger med korrekt planløsning, snitt og fasade.

Brannsikkerhet solcelleanlegg

Et solcelleanlegg kan både starte en brann og bidra til å forsterke en brann som har opphav i andre antennelseskilder.

Skjenkebevilling og personantall

Vi utfører godkjent personantallsberegning, slik at du kan søke skjenkebevilling eller serveringsbevilling til ditt arrangement eller serveringssted.

Prosjekter

Trerørfabrikken

Trerørfabrikken / Tubus – Sarpsborg. Brannklasse 3.

Schultz Gate 13-15

Schultz gate 13 – 15, Oslo. Brannklasse 2.

Måløy Seafood

Brannteknisk prosjektering av nytt lagerbygg. Brannklasse 1.

Om oss

Brannrådgivning AS bistår med brannteknisk rådgivning.

Jan Hilmar Moe startet første gang med brannteknikk i 1993, og har fra starten vært en aktør innenfor prosjektering og dokumentasjon av brannsikkerhet i hele Sør-Norge.

Alle involverte hos oss har omfattende erfaring fra bygge-industrien og vi håper at de/dere kan gjøre bruk for vår kunnskap. La oss hjelpe deg med brannprosjektering.

Vi har flyttet!

Brannrådgivning AS flyttet til en ny besøksadresse 01. juni 2023.

Vi flyttet til et nytt og flott lokale i Kartheia 5. Våre nye kontorer ligger i kontorfelleskapet: Insert Name Here AS