Brannkonsept

Et brannkonsept skal nøye vurdere alle de branntekniske aspektene knyttet til et bygg og presentere disse på en systematisk og oversiktlig måte.

Krav til brannkonseptet

Brannkonseptet har en viktig rolle i å beskrive myndighetenes krav til brannsikkerhet og de nødvendige tiltakene som må planlegges og implementeres for å oppnå et tilfredsstillende sikkerhetsnivå i samsvar med funksjonskravene. Disse kravene er spesifisert i «Forskrift om tekniske krav til byggverk» (TEK17), og ytelsesnivået er nærmere forklart i «Veiledning til forskrift om tekniske krav til byggverk» (VTEK 17).

Brannprosjektering

Brannkonseptet legger grunnlaget for den detaljerte prosjekteringen. For å sikre tilstrekkelig brannsikkerhet må de ansvarlige prosjekterende for alle fagområder oppfylle de kravene som er fastsatt.

I utviklingen av et brannkonsept er det nødvendig å gjennomføre en grundig planlegging av brannsikkerheten i bygget. Risikoen knyttet til bygget påvirkes av faktorer som byggets konstruksjon, kompleksitet, formål og bruk.

Slik utformes brannkonseptet

Det første vi må gjøre når vi skal planlegge brannsikkerhet i en bygning er å vurdere hvilken risikoklasse bygningen eller de enkelte delene av bygningen skal ha.

Deretter følger følgende trinn:

  1. Basert på risikoklassen og etasjetallet, fastsettes bygningens brannklasse.
  2. Vurdering av behovet for å inndele bygningen i separate brannseksjoner på grunn av størrelse.
  3. Fastlegge rømningsveier i bygningen.
  4. Oppdeling av bygget i hensiktsmessige brannceller (ut fra bruk og brannenergi). Brannklassen fastsatt i trinn 1 bestemmer kravene til branncellebegrensende konstruksjoner.
  5. Bestemmelse av materialbruk i bæresystemet (som er avhengig av brannklassen).

 

Skillekonstruksjoner og bæresystem bør planlegges sammen som et logisk og helhetlig system. Når disse beslutningene er tatt, vil andre brannkrav som overflater, alarmanlegg, slokkeutstyr, nødlysanlegg, sprinkleranlegg, røykventilasjon og lignende, i praksis allerede være fastsatt basert på de tidligere beslutningene.

Brannkonsept fra Brannrådgivning AS

Spør oss gjerne om råd dersom du har behov for brannteknisk bistand. Vi utformer brannkonsept og hjelper deg med å etterleve myndighetskrav, slik at bygget blir så trygt som mulig for dem som skal bruke det.

Kontakt oss her for en uforpliktende prat om brannsikkerhet.