Brannsikkerhet for solcelleanlegg

Et solcelleanlegg kan både starte en brann og bidra til å forsterke en brann som har opphav i andre antennelseskilder.

Et solcelleanlegg produserer elektrisk spenning og representerer en potensiell antennelseskilde. Derfor må bygnings- og branntekniske løsninger vurderes allerede i prosjekteringsprosessen, for å redusere risikoen for brann.

Det skilles mellom to ulike brannscenarioer:

  1. Brann som starter i solcelleanlegg.
  2. Brann som oppstår i bygning hvor solcelleanlegg er installert.

Brann som har opphav i solcelleanlegg

Vår erfaring er at brann normalt oppstår i solcelleanlegg, dersom det er gjort installasjonsfeil eller det er feil på produktet. Dette støttes også opp av et forskningsarbeid utført i Tyskland, som konkluderte med at disse to årsakene stod for 70% av alle branner i solcelleanlegg.

Derfor er det viktig med korrekt planlegging og profesjonell installasjon av solceller.

Det kan også oppstå overoppheting i anlegget ved ekstremvær og det er derfor viktig med tilstrekkelig lufting. Utfordringen med dette er at det kan føre til andre branntekniske utfordringer.

Sentral godkjenning merke

Brann i bygninger med solcelleanlegg

Det er to hovedutfordringer med brann i bygninger som har solcellepaneler montert på taket. Den første er at panelene inneholder elektriske spenning, slik at brannvesenet ikke kan skjære gjennom dem, dersom huset brenner.

Brannvesenet må ha mulighet til å lage hull i taket, blant annet for å kunne slippe ut farlige røykgasser. Derfor må solcellepaneler plasseres på en sånn måte at brannvesenet har tilgang til å skjære seg inn i taket, dersom det oppstår behov for det.

Den andre utfordringen er at panelene i seg selv bidrar til å holde flammene i en eventuell brann nede mot taket. I følge Sintef vil utenpåmonterte solcelleanlegg gi en firedobling av tilbakestråling fra flammene på underliggende takoverflate og takkonstruksjon.

Luftingen som vi nevnte tidligere i artikkelen, vil også kunne bidra til å skape en vindtunnel mellom solcellepaneler og takoverflate. Når bygget brenner, vil luften varmes opp og det skapes et drag av luft som bidrar til å spre flammene langs taket, slik at brannen blir større og vokser raskere.

Solceller har blitt veldig populært veldig fort, og det har ført til at regelverket for installasjon av solceller er utdatert og mangelfullt.

Derfor kan det være lurt å involvere en brannrådgiver i prosjekteringsprosessen.

Brannrådgiver for solceller

Regelverket i NEK 400 dekker litt av behovet for å sikre trygg installasjon av solcelleanlegg. I tillegg til gjeldende regelverk, trenger man også kompetanse på branndynamikk og slokningsarbeid.

Gjennom dialog med brannvesenet, prosjektering av solcelleanlegg og lang erfaring med brannsikkerhet, har vi opparbeidet en kompetanse som lar oss skissere løsninger for solcelleanlegg som er tryggest mulig.

Spør oss gjerne om råd og hjelp, dersom du skal installere- eller prosjektere et solcelleanlegg.