Orientering- og evakueringsplan

Oppdaterte orientering- og evakueringsplaner bidrar til at alle kommer seg i sikkerhet og at brannvesenet raskt kommer frem til riktig plass, i tilfelle brann.

Orienteringsplaner og rømningsplaner er to forskjellige planer med ulike formål.

Rømningsplaner

Rømningsplaner er illustrasjoner som alle i bygningen bør være kjent med. Hensikten med disse planene er å sikre at man alltid er klar over hvor den nærmeste nødutgangen er i tilfelle brann, og å indikere ruten til å følge i slike situasjoner, samt å vise hvor slokkeutstyr er plassert.

Disse rømningsplanene skal være synlige ved alle nødutgangene i bygningen. Det er bygningens eier som har ansvaret for å sikre at brukerne kjenner til disse rømningsveiene. Planene må inneholde symboler som er godkjent i samsvar med NS 3926 – 1: 2017.

Rømningsplaner skal være på plass i alle bygg som inneholder skoledrift, overnatting eller har offentlige kontorer med uoversiktlige rømningsveier (https://www.bfobrann.no/eksempler/romningsplaner).

orienteringsplan digital

Orienteringsplaner

Orienteringsplan er en illustrasjon som indikerer plasseringen av detektorene som er koblet til brannalarmanlegget. Dette er nødvendig for å opprette direkte tilkobling til nødnummeret 110 gjennom brannalarmanlegget. En orienteringsplan må plasseres ved brannalarmanleggets kontrollsentral.

Orienteringsplanen, ofte kalt en O-plan, skal kun vise symboler som angir plasseringen av manuelle meldere, detektorer (med informasjon om hvilken type), seksjoneringsvegger, farlige områder (eksplosivt/brannfarlig væske m.m.) og selve brannsentralen. Deteksjonssoner eller sløyfer skal være tydelig markert ved at detektorene er merket med tilhørende sone- eller sløyfenummer.

Disse sonene eller sløyfene må være tydelig angitt på orienteringsplanen. Adresserbare detektorer skal ha et nummer både på orienteringsplanen og på selve detektoren.

Denne orienteringsplanen må ikke forveksles med byggets Branntekniske tegninger over installasjoner som beskrevet i veiledningstekst til byggteknisk forskrift.

Brannrådgivning AS

Ved å bruke oss i Brannrådgivning AS er du trygg på at vi tar ansvar og leverer som avtalt. Vår kunnskap gjør din hverdag tryggere, og vi hjelper deg gjerne med å utforme orientering- og rømningsplaner.