Personantall
Til skjenkebevilling og serveringsbevilling

Vi utfører godkjent personantallsberegning, slik at du kan søke skjenkebevilling eller serveringsbevilling til ditt arrangement eller serveringssted.

Personantallsberegning

Det er mange ulike faktorer som påvirker hvor mange mennesker som er tillat i et lokale på samme tid.

Dette kan blant annet være:

 • Bruksområde for lokalet (utested, idrettshall, etc.)
 • Antall rømningsveier
 • Dørbredde (fribredde)
 • Bruksareal

De ulike faktorene har litt ulik grad av påvirkning. Dersom modellen ikke synes å gi et tilfredsstillende resultat, kan persontallet fastsettes gjennom en brannteknisk analyse utført av en fagperson.

Det vil si at vi vurderer brannsikkerheten for hele området og finner alternative løsninger som bidrar til å opprettholde brannsikkerheten totalt sett.

Nødutgang

Søke skjenkebevilling

For å søke om skjenkebevilling må du være styreleder, daglig leder eller ha fått tildelt rollen «kommunale tjenester» i Altinn for å kunne representere selskapet som skal søke om bevilling.

Dokumentasjon som må legges ved søknaden:

 • Leiekontrakt
 • Beregning av personantall fra godkjent firma (Brannrådgivning AS)
 • Dokumentasjon på at daglig leder har bestått etablererprøven.
 • Plantegninger over lokalets areal og funksjoner – bord og stoler skal være inntegnet
 • Kopi av registrering hos Mattilsynet
 • Aksjeeierbok
 • Arbeidsavtale – daglig leder
 • Bruksgodkjennelse fra plan- og bygningsetaten

Dersom kommunen anser det som nødvendig kan de også be om ytterligere dokumentasjon.

For en fullstendig oversikt bør du sjekke regelverket for din kommune. Her kan du se hva som gjelder i kristiansand

Persontalls beregning fra Brannrådgivning AS

Spør oss gjerne om råd dersom du har behov for brannteknisk bistand. Vi hjelper deg med å etterleve myndighetskrav og opprettholdte god brannsikkerhet, slik at bygget blir så trygt som mulig for dem som skal bruke det.